Reflections on a Diaversary – by Martine Hemstad Lyslid

Martine, who hails from Norway, is celebrating her 25th diaversary this year! In this global postcard, we ask Martine 3 questions on life with diabetes and how she plans to celebrate 25 years of living well with type 1 diabetes!

Have you noticed any changes in how you feel about living with Type 1 over the years, especially compared to when you were first diagnosed?

Definitely! Whether it’s about living a long life with diabetes and the experiences it brings, or whether it’s about actual changes, is difficult to say. What is certain is that the knowledge about diabetes and the availability to access information is much better now than it was 15 to 20 years ago. I was diagnosed when I was two and a half years old, and I can’t imagine a life without diabetes. That pretty much defines my life with diabetes – this is “normal” for me. 

Knowledge about diabetes leads to acceptance and a much better level of understanding in our community. At the same time, the large supply of information “everywhere” is also a big source to wrong information and knowledge, and we are still experiencing prejudices and lack of awareness in many places.  

The possibilities we have today include access to “technical aids” like insulin pumps and CGMs, which give us a completely different outlook for day-to-day life than earlier years. Such technology definitely has changed my life and how I feel about living with type 1.

Do you celebrate or acknowledge your “diaversary”?

Absolutely! I “celebrate” my diaversary every year – being grateful for life and for the insulin that keeps me alive, for having a good life and for all the opportunities I have! This year I celebrate 25 years with type 1 diabetes, and I’m actually considering invite all my friends to a huge party☺

Diabetes is a complex and challenging disease and it affects us 24/7. Therefore it is important to focus on all the opportunities, and to stay positive. It’s is actually possible to live a long and good life with diabetes, and that’s worth celebrating! 

Why do you think contributing to the diabetes community is important?

Diabetes is a lonely disease, and the responsibility is entirely yours, almost all the time. Although diabetes is a worldwide challenge, you feel pretty lonely, and it’s all about being independent and strong for yourself and your health. That’s both good and bad. The fact that no one sees that we have diabetes is, in many ways, a relief and a burden at the same time. 

I think it is important to network, to meet people in the same situation, to be inspired and engaged, and, not least, to be able to inspire others. For me, it is a motivation for taking care of myself, and it gives me “boost” to handle life with diabetes. And of course it has given me friends for life. 

I’m grateful for the opportunities I have gained through contributing to the diabetes community, and for my own diabetes-family. I couldn’t imagine a life without them! 

In Norwegian: 

Har du merket noen forskjeller i hvordan du opplever livet med diabetes type 1 over årene, spesielt sammenliknet til når du først ble diagnostisert?

Definitivt! Om det handler om at man har levd et langt liv med diabetes og har en rekke erfaringer, eller om det handler om faktiske forandringer er vanskelig å si. Det som er sikkert er at kunnskapen om diabetes og tilgjengeligheten på informasjon om diabetes er mye større og bedre nå enn for 15 til 20 år siden. Jeg fikk diabetes da jeg var 2,5 år, og kan på mange måter ikke forestille meg et liv uten diabetes. Det preger nok synet mitt på livet med diabetes også. 

Kunnskap gir også større aksept og forståelse i samfunnet for øvrig. Samtidig er den store tilgangen på informasjon «over alt» også en stor kilde til feilinformasjon. Vi opplever fremdeles fordommer og kunnskapsløse påstander som ikke stemmer.

Jeg vil også si at mulighetene vi har i dag med tekniske hjelpemidler gir oss en helt annen hverdag enn vi har hatt tidligere. Det har også i stor grad vært med på å forandre livet med diabetes. Diabetes tar på mange måter mer plass, men jeg har det mye bedre med meg selv etter at jeg startet å bruke CGM og insulinpumpe.

Feirer du eller markerer du ditt diabetes-jubileum/«diaversary»?

Absolutt! Jeg feirer mitt «diaversary» hvert år. Ikke som i en fest, men mer som en refleksjon over livet – å være takknemlig for livet. Takknemlig for insulinet som holder meg i live, for å ha et godt liv, og for alle mulighetene jeg har. I år feirer jeg 25 år med min diabetes, da har jeg tenkt å invitere til fest☺

Diabetes er en kompleks og utfordrende sykdom å leve med, og den påvirker oss 24/7. Derfor er det viktig å ha fokus på mulighetene – og å være positiv, det går faktisk an å leve et godt og langt liv med diabetes. Det er det verdt å feire! 

Hvorfor synes du det er viktig å delta i diabetes-samfunnet?

Diabetes er en ensom sykdom, hvor du sitter med ansvaret helt alene nesten hele tiden. Selv om diabetes er en verdensutfordring er det til syvende og sist en ensom og selvstendig sykdom. Det er på godt og vondt. Det er ingen som ser at vi er syke. Det er en befrielse og en utfordring på en og samme tid. 

Tror jeg det er viktig og ha et nettverk, møte mennesker i samme situasjon, bli inspirert og engasjert, og ikke minst å kunne være med på å inspirere andre. Det gir en ekstra motivasjon og «boost» til å mestre livet med diabetes – og det har gitt meg venner for livet. Jeg er takknemlig for de mulighetene jeg har fått gjennom å engasjere meg og delta i ulike forum og for min egen diabetesfamilie. Jeg ville aldri vært dem foruten! 

Follow Martine on Twitter: @martinelyslid

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s